Tag Archives: Diamentowy Grant

Charakterystyka międzycząsteczkowych oddziaływań analogów komplementarnych par zasad azotowych nukleotydów na podstawie analizy rozkładu gęstości elektronowych kryształów

Urszula Budniak, Diamond Grant, 31.05.2012 – 30.11.2015, Polish Ministry of Science and Higher Education Budowa cząsteczek, a co za tym idzie ich właściwości są silnie związane z pełnionymi przez nie funkcjami. Użytecznym narzędziem do zdobywania informacji na temat struktury związku jest dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego. Celem zaproponowanego projektu jest scharakteryzowanie natury słabych oddziaływań w układach zmodyfikowanych zasad… Read More »