Michał Kamiński

e-mail: md.kaminski/at/student.uw.edu.pl
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1010-8897

Conferences

  1. Kamiński M, “Spektroskopia Ramana źródeł pierwotnych mikroplastiku morskiego” (Raman spectroscopy of marine microplastics primary sources), STUKNUT’19, Ligurian Sea, 26.10.2019 – 02.11.2019
    distinction for “Presentations on ecological issues”