Tag Archives: Budniak

Charakterystyka międzycząsteczkowych oddziaływań analogów komplementarnych par zasad azotowych nukleotydów na podstawie analizy rozkładu gęstości elektronowych kryształów

Urszula Budniak, Diamond Grant, 31.05.2012 – 30.11.2015, Polish Ministry of Science and Higher Education Budowa cząsteczek, a co za tym idzie ich właściwości są silnie związane z pełnionymi przez nie funkcjami. Użytecznym narzędziem do zdobywania informacji na temat struktury związku jest dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego. Celem zaproponowanego projektu jest scharakteryzowanie natury słabych oddziaływań w układach zmodyfikowanych zasad… Read More »

Determination of the influence of 5′ end of RNA modifications and nucleotide or amino acid sequence on the electrostatic interaction energy of IFIT proteins with RNA

Urszula Budniak, Preludium, 17.02.2017 – 16.02.2020, Polish National Science Center Determination of structure and interaction energy is essential in the area of drug design, understanding mechanisms of biological processes and specifying structure-function relations in proteins. An inhibitor is a compound (ligand), which after binding with protein, reduces its activity, hence it can be a potential… Read More »